КАК ПРОДАВА ПЕЛЕТ?

В резултат на процеса на събиране на дървесните отпадъчни материали и преминаването им през мелницата се превръща в малък прах. След това дървесните отпадъчни материали под формата на прах се сушат във фурната и съдържанието на влага се намалява. Изсушеният материал се пресова в гранули чрез пресоване под високо налягане. Охлаждащият процес се прилага към продукта, който излиза от пресата и от там той става готов за употреба в края на опаковката. В резултат на тези процеси той увеличава изгарянето и енергийната ефективност на един и същ дървен продукт с 300% и допринася значително за природата, околната среда и националната икономика. Това означава, че количеството гориво, което ще се използва, се намалява с една трета, което означава по-малко вреди за нашите гори и по-малко разходи за нашата икономика.

ПРЕДИМСТВА НА ПЕЛЕТИН