За нас


Нашата компания преработва и произвежда дървесина и изделия от дърво през 1999 г., а производството на пелети започва.. през 2017 г. В момента все още се произвеждат дърво и изделия от дърво.

Мисия и визия


Най-широко използваните изкопаеми енергийни ресурси не се подновяват и са ограничени до резерви. В допълнение, газове като CO, CO2, SO2, които се образуват в резултат на използването на тези горива, увреждат естествения ред и причиняват ускоряване на глобалното затопляне, един от най-важните проблеми на нашата епоха. В този контекст ние се стремим да бъдем една от компаниите, които предлагат решения на този проблем в света и да произвеждат биогорива по начин, спестяващ разходи и да го изнасяме в чужбина по начин да печелим чуждестранна валута.