Hakkımızda


Firmamız 1999 yılında Ağaç ve ağaç ürünleri işlemekte ve üretmekte olup 2017 yılında da pelet üretimine geçilmiştir. Şuanda hazırda halen ağaç ve ağaç ürünleri üretilmektedir.

Misyon & Vizyon


En yaygın olarak kullanılan fosil esaslı enerji kaynakları yenilenebilir özellikte olmayıp, rezervlerle sınırlıdır. Ayrıca bu yakıtların kullanılması neticesinde ortaya çıkan CO, CO2, SO2 gibi gazlar doğal düzene zarar vermekte, çağımızın en önemli problemlerinden bir tanesi olan küresel ısınmanın hızlanmasına neden olmaktadır. Bu bağlamda hem dünyadaki bu soruna çözüm getiren firmalardan birisi olmak hem de maliyet tasarrufu sağlayacak biçimde bioyakıt üretimi ve döviz kazandırıcı şekilde yurt dışına da ihraç edecek biçimde üretimi hedeflemekteyiz.