Pelet Avantajları


Fosil yakıt ithalatının azaltılması ve ülke ekonomisine katkı sağlaması. %100 yerli öz kaynaklardan üretilmesi. Sürdürülebilir bir kaynak olması. Diğer fosil yakıtların kullanımına göre daha az tehlikelidir. Elektrik enerjisi üretiminde kullanılabilir olması. Katı yakıtlı sistemler içinde en temiz yanma sistemi pelet yakma sistemleridir. Oduna oranla depolanması için çok daha az yer gerektirir. Ticari pelet üretimi için ağaç kesilmesi gerekmez. Pelet ormanın atığını değerlendirir. Bu yönü ile kolayca tutuşabilir orman atıklarının toplanması sonucu, ormanların yangına karşı da korunmasına katkı sağlar. Odun pelet ısıtma sistemleri, ozon dostudur ve Kyoto Protokolüne göre kabul edilebilir CO salınım eşik değerlerinin altındadır. Klasik katı yakıtlı sistemlerde, bacalarda önemli oranda kreozot (katran ruhu) oluşur. Pelet sistemlerde ise kreozot hemen hemen hiç yoktur. Bu nedenle bir baca olmaksızın da dışarı egzost edilebilir. (hermetik kombilerde olduğu gibi) Kömür gibi zehirleme tehlikesi yoktur. Bu nedenle bir baca olmaksızın da dışarı egzost edilebilir. (hermetik kombilerde olduğu gibi) Kömür gibi zehirleme tehlikesi yoktur. Kazan dairesi toz duman olmaz. Redüktör ve fanda daha düşük kapasitede motorlar yeteceğinden elektrik tasarrufu sağlar. Elektrikler kesildiğinde kaza dairesine müdahele gerektirmez

Pelet Avantajları