Pelet Nedir?


Pelet genel olarak ağaç, odun, talaş, yonga, yaprak, kabuk, dal ve benzeri orman atıkları, kapak, tahta parçası, talaş, takoz gibi atıkların kurutulup, öğütüldükten sonra yüksek basınç altında sıkıştırılması sonucunda elde edilen yakıttır. Küçük silindirik bir forma sahip olan genellikle 6-10 mm çapında ve 10-50 mm arasında uzunluğu olan, sıkıştırılmış; talaş, odun yongaları, ağaç kabuğu, zirai ürünler, ekinlerin sapları, fındık, badem, ceviz kabukları gibi doğal ürün ve atıklardan elde edilen bir yakıt olarak da ifade edilebilir. Peletler çok yoğun ve küçük rutubet yüzdesi nedeniyle çok yüksek bir yanma verimliliği ile enerji üretirler. Odun peletleri odun hammaddelerine kıyasla 4 ile 10 kat daha yoğun bir yakıttır. Bu yüksek yoğunluk (650 kg/m3 ) yoğun bir depolama ve uzak mesafelere uygun ve ucuz nakliyeyi sağlamaktadır. Peletin kül oranı kömürün yanması ile oluşan kül oranı (% 3 ile 20 arası) ve tarımsal bitkiler, otlar ve artıkların kül oranı (% 3 ile 10 arası ya da daha fazla) ile kıyaslandığında çok avantajlı olduğu ortaya çıkmaktadır. Çağımızın en büyük problemi haline gelen küresel ısınma ve çevre sorunlarına çözüm getiren, yaygın olarak kullanılan petrol ve kömür gibi fosil esaslı yakıtların yarattığı tehlikelerin önüne geçmesi nedeniyle, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkede son 50 yılda kullanımı ciddi oranda artmaktadır.

Pelet Nedir?